μαστιγοῦνται

μαστιγοῦνται
μαστῑγοῦνται , μαστιγόω
whip
pres ind mp 3rd pl (attic epic doric)
μαστῑγοῦνται , μαστιγόω
whip
pres ind mp 3rd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”